Scrisori de garantie financiara

Servicii

Scrisori de garantie financiara

Scrisorile de garanţie reprezinta angajamentul irevocabil , conditionat si necondiţionat prin care o persoană fizică sau juridică, denumită garant/emitent (DELTA FINANCE IFN S.A.), se obligă, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice denumită contractant/ordonator (solicitantul scrisorii de garanţie), în considerarea unui raport obligaţional preexistent accesoriu contractului comercial pus la dispoziţia sau emis în favoarea unui titular de drepturi, în virtutea contractului încheiat, capabil să asigure respectivului beneficiar realizarea certă a drepturilor garantate sau despăgubirea bănească corespunzătoare pentru daunele provocate de nerealizarea acestor drepturi, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.


AVANTAJELE UTILIZĂRII UNEI SCRISORI DE GARANŢIE

 • Înlocuirea scrisorilor de garanție bancară
 • Eficientizarea gestionării resurselor financiare și reducerea costurilor companiei prin evitarea blocării lichidității;
 • Reducerea costurilor generate de emiterea scrisorii de garantie
 • Rapiditate în evaluarea solicitării de emitere a scrisorii de garanție.
 • Flexibilitate în negocierea costurilor de emitere și a contragaranțiilor, in funcție de bonitatea companiei solicitante sau a grupului din care face parte
 • Posibilitatea utilizării scrisorilor de garantie în România și în țăriele UE;
 • Posibilitatea acordarii unui plafon de risc pentru o perioada de 6 luni pentru emiterea scrisorilor de garantie ( participare la licitatie, buna executie, mentenanta) in baza evaluarii financiar-contabile a societatii, in acest interval de timp clientul poate sa emita scrisori de garantie fara a mai fi evaluat sau a se solicita alte documente suplimentare, decat in baza contractului de servicii si plata comisionului aferent scrisorii de garantie .
 • Creșterea capacitații companiei de a participa la un număr mai mare de proceduri de achiziții publice în același interval de timp.

 • Garantie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale

 • Garantie de esalonare a datoriilor
 • Garantie de ridicare a masurilor asiguratorii
 • Garantie pentru suspendarea executarii silite
 • Garantii speciale (taxe vamale, tranzit vamal,etc)
 • Garantie pentru licenta si autorizarea jocurilor de noroc
 • Garantie pentru licenta si autorizare

 • Garantie pentru ridicarea masurilor obligatorii


  Garantie pentru cofinantarea proiectelor europene


  Alte tipuri de garantii:

 • Garantie pentru obtinerea de autorizatii/licente
 • Garantie de buna plata
 • Garantie de Participare la licitatie
 • Garantie pentru returnarea avansului
 • Garantie de buna executie
 • Garantie de mentenanta
 • Garantie pentru sume retinute
 • Garantie pentru confirmarea disponibilitatilor financiare (Cash-flow)
 • Garantii pentru relatii comerciale internationale
 • Contacteaza-ne

  Intra in contact cu noi